M K STAV - všetko pre dom alebo byt

Slovenský Katalóg odkazov
Novostavby
s nami je tlač najlacnejšia
Noves okna a.s. - plastové a hliníkové okná a dvere
Venys - výroba a predaj kvalitnej tieniacej techniky
Sapeli - kvalitné dvere a zárubne. Najširšia ponuka dverí a zárubní.
BAU Partner – Keď sú dvere umením.
JUKOMONT- plastové okná a dvere
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rekuperácia

Rekuperácia a VZT

Skriňa
Skriňa je vyrobená z polypropylénu, je určená na montáž na stenu a je treba počítať s manipulačným priestorom pred jednotkou pre čistenie a výmenu filtra. S jednotkou sa dodáva stenový montážny rám z pozinkovanej ocele. Prípojné hrdla majú vnútorný rozmer 150 a vonkajší 180 mm. Hrdla sú umiestnené na vrchu a spodku jednotky. Vedľa hrdla vonkajšieho vzduchu je otvor protimrazovej klapky. Kondenzát je vyvedený vývodkou o priemere 40 mm, ktorá je umiestnená na spodku skrine.

Ventilátory
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s EC motormi a s opatkami zahnutými dozadu.

Motor

Motory sú jednosmerné s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Transformátor je súčasťou jednotky, takže prívodné napätie je bežné sieťové 230V, 50 Hz. Krytie IP31.


Rekuperácia
Protiprúdový doskový výmenník je z polypropylénu v rozsahu účinnosti až 97%. Výmenník je prístupný po otvorení predného veka jednotky. Pre letnú prevádzku je jednotka vybavená automatickým obtokom výmenníka.

Filter

Na saní a výtlaku sú ľahko vymeniteľné doskové filtre triedy G4. Prístup k výmenníku je po otvorení čelného veka jednot
ky. Alternatívne možno doplniť filter F5 alebo peľový filter F7.

El. pripojenie
U verzie RF je z jednotky vyvedený trojžilový pripojovací kábel ukončený vidlicou do zásuvky. Z jednotky Standard je vyvedený päť
žilový kábel.

Regulácia otáčok
V tabuľke a grafe je znázornené továrenské nastavenie otáčok, ale tie je možné po montáži prispôsobiť podľa potreby. Jednotka je vybavená dvoma potenciometr
ami, ktorými nastavujeme hodnotu vysokých a nízkych otáčok. Stredné otáčky sú potom priemerom hodnoty vysokých a nízkych otáčok. Pre najvyššie otáčky je možné pri prevedení RF nastaviť dobeh od 10  do 30 minút.

EHR 280 H Akor RF - s jednotkou sa dodáva bezdrôtový (diaľkový) prepínač otáčok pracujúci na frekvencii 868 MHz s maximálnym dosahom 100 m vo voľnom priestore.

EHR 280 H Akor Standard - jednotka je vybavená päť
žilovým káblom a ovládanie sa vykonáva prepínačom SA1-3V (alebo podobným). Pri tomto prevedení je možné použiť pre nezávislé spustenie najvyšších otáčok snímač kvality vzduchu SQA, čidlo vlhkosti HYG 2, izbový termostat alebo programovateľný časový spínač DT4, ktoré privedú fázové napätie z rovnakej napájacej fázy na ovládaciu svorku (toto riešenie je zákaznícke a nie je súčasťou dodávky). Plná funkcia mikroprocesorovej regulácie nastáva 24 hodín po zapnutí a ustálení parametrov.

Regulácia teploty

Jednotka je vybavená automatickým obtokom výmenníka. V letnom období je vzduch v jednotke vedený obtokom mimo výmenník, čím dochádza k úspore energie.

Protimrazová ochrana

Jednotka je vybavená automatickou protimrazovou ochranou, ktorá v prípade nebezpečenstva námrazy výmenníka najskôr obmedzuje otáčky prívodného ventilátora, ak nebezpečenstvo pretrváva, otvára proti mrazovú klapku, ktorou sa časť vzduchu privádza z okolia jednotky. Pre správnu funkciu protimrazovej klapky je potrebná inštalácia jednotky v miestnostiach s teplotou aspoň 5º C.

Hluk
Akustický výkon pre vybrané tri pracovné body je uvedený v tabuľke hlukových parametrov. Údaje uvedené v tabuľke výkonových parametrov predstavujú akustický tlak do okolia vo vzdialenosti 1,5 ms pripojeným potrubím.Varianty• EHR 280 H Akor RF (bezdrôtový ovládač)
• EHR 280 H Akor Standard
• EHR 280 D Akor RF (bezdrôtový ovládač)
• EHR 280 D Akor Standard

Ľavé alebo pravé prevedenie vývodov sa zo všetkých variantov získa zámenou predného a zadného panelu. Zrkadlenie jednotky vykonáva autorizovaná montážna firma.

Informácie

Jednotka je určená pre vetranie rodinných domov. Malá ľahká kompaktná jednotka je určená pre montáž na stenu. Elektronická regulácia s bezdrôtovým ovládačom a časovým dobehom je súčasťou dodávky. Obsahuje protiprúdový výmenník s vysokou účinnosťou spätného získavania tepla (90-97%) a troj-rýchlostné ventilátory s nízkou spotrebou. Jednotka je určená pre trvalú prevádzku.

Pokyny

Vzhľadom k vysokej účinnosti výmenníka sa doplnkový ohrievač nepoužíva. Malé straty vetraním kompenzuje vykurovací systém domu. Okrem nastavenia rýchlosti po montáži, nevyžaduje jednotka žiadne ďalšie nastavovanie. Nároky na užívateľa sú minimálne. Vyžadujú ovládanie rýchlosti v troch stupňoch a občasné čistenie. Čistenie filtrov sa odporúča štyrikrát ročne, čistenie výmenníka raz za šesť rokov, výmena filtrov raz ročne. Pri projekcii rekuperačných jednotiek EHR Akor a ich použitie v objektoch s plynovými spotrebičmi kategórie B (plynové kotly a ohrievače vody s otvorenou komorou) alebo so zariadeniami s otvoreným ohniskom na pevné či kvapalné palivá s odťahom spalín do komína je potrebné dbať príslušných odborných noriem a zákonných ustanovení. Vetranie musí tiež zodpovedať normatívnym predpisom požiarnej bezpečnosti stavieb a nesmie byť v rozpore s požiarnymi predpismi.

Upozornenie

Jednotka AKOR je určená na trvalé prevádzky. Po pripojení do elektrickej siete je protimrazová ochrana aktívna až po 120 minútach prevádzky a celkové načítanie teplôt a časových závislostí pre reguláciu a riadenie chodu trvá 24 hodín, kedy je funkčný BYPASS a letné vetranie. Počas tejto doby nie je možné dosiahnuť predpísanú účinnosť rekuperácie a žiadané správne funkcie jednotky.

Jednotky v prevedení RF sú trvalo pripojené do siete. Jednotky v prevedení STANDARD sú zapojené cez SA 1-3V, ktoré neumožňuje úplné vypnutie.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky